Psychoterapia psychodynamiczna

Czym jest psychoterapia psychodynamiczna?

Jest to jeden z najbardziej powszechnych i najbardziej skutecznych współcześnie sposobów rozwiązywania problemów psychicznych. Jest to metoda terapeutyczna rekomendowana m.in. przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP), czyli najważniejsza w Polsce organizacje zrzeszająca psychologów i psychoterapeutów. W myśl teorii leżącej u podstaw psychoterapii psychodynamicznej zakłada się, że przyczyną większości problemów psychicznych (czy zaburzeń lub chorób) są nieuświadomione konflikty wewnętrzne, a także pozostające poza racjonalną częścią umysłu uczucia, pragnienia, poglądy czy motywy działania.

Powodują one niemożność realizacji życiowych celów i destrukcyjnie wpływają na codzienne funkcjonowanie. Częstokroć również objawiają się w postaci klinicznych jednostek chorobowych takich jak np. nerwice, stany depresyjne czy zaburzenia osobowości. Celem terapii jest dotarcie do tych nieuświadomionych aspektów psychiki, poznanie i zrozumienie ich, a tym samym uwolnienie się od ich zgubnego wpływu. W procesie terapeutycznym często (w razie potrzeb) dokonuje się również reorganizacji struktury osobowości. W konsekwencji osoba, która przejdzie proces terapeutyczny uzyskuje kontrolę nad swoim działaniem oraz życiem psychicznym i może zacząć realizować swoje życiowe pragnienia, których realizacja wcześniej była zablokowana.

Jeśli powodem zgłoszenia były objawy chorobowe (np. natręctwa, impulsywność, depresja), dzięki uzyskanemu wglądowi są one w znacznym stopniu łagodzone lub nawet całkowicie niwelowane.

Jak wyglądają sesje terapeutyczne?

Etap wstępny

diagnoza

Pierwsze spotkania (zwykle trzy) polegają na szczegółowym ustaleniu problemów pacjenta. Rozmowa ma charakter otwartego wywiadu, podczas którego terapeuta (poza omawianiem problemów) zbiera informacje na temat najważniejszych życiowych obszarów: historii życia, związków z innymi, obrazu ważnych osób. Ustalane są również cele terapii oraz zawierany jest kontrakt, czyli obowiązujące zasady i obopólne zobowiązania (zarówno pacjenta, jak i Terapeuty).

Etap zasadniczy

terapia

Na tym etapie trwającym zwykle od kilku miesięcy do kilku lat (w zależności od celów terapii) identyfikowane są i rozwiązywane nieświadome konflikty, jak również rozpoznawane są znajdujące się poza świadomością myśli, uczucia, potrzeby czy wzorce działania. Analizie poddawane są także wzorce relacji z ważnymi osobami, jak również sposób bycia w relacji z terapeutą. Odbywa się to poprzez dialog, w ramach którego pacjent mówi o wszystkim, w danym momencie przychodzi mu do głowy. Rolą terapeuty jest zaś dostrzeganie, rozumienie i zwrotne komunikowanie tego, czego pacjent sam nie jest w stanie dostrzec. Jest to proces, który wymaga zaangażowania na poziomie zarówno mentalnym, jak i emocjonalnym. Sesje terapeutyczne odbywają się 1-2 dni w tygodniu, w tym samym miejscu i o tej samej porze. Terapeutę obowiązuje całkowita poufność.

Etap końcowy

podsumowanie

W ramach tego etapu trwającego od kilku do kilkunastu sesji, dokonywane jest podsumowanie całego procesu terapii oraz identyfikacja poziomu realizacji ustalanych na początku terapii celów.