Wsparcie psychologiczne

Czym jest wsparcie psychologiczne?

Wsparcie psychologiczne – krótkoterminowy rodzaj spotkań, w trakcie kryzysu życiowego. Jest to kontakt miej głęboki, i służy przyjrzeniu się chwilowym problemom, bez dokonywania zmian całościowego funkcjonowania pacjenta. Takim kryzysem może być śmierć bliskiej osoby, wypadek, utrata pracy, lub inne wydarzenie, wywołujące silny lęk.